สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jul 2023   0  
2 Jul 2023   0  
3 Jul 2023   20  
4 Jul 2023   10  
5 Jul 2023   12  
6 Jul 2023   14  
7 Jul 2023   14  
8 Jul 2023   11  
9 Jul 2023   14  
10 Jul 2023   15  
11 Jul 2023   12  
12 Jul 2023   19  
13 Jul 2023   21  
14 Jul 2023   11  
15 Jul 2023   17  
16 Jul 2023   11  
17 Jul 2023   21  
18 Jul 2023   31  
19 Jul 2023   25  
20 Jul 2023   17  
21 Jul 2023   28  
22 Jul 2023   16  
23 Jul 2023   7  
24 Jul 2023   43  
25 Jul 2023   16  
26 Jul 2023   21  
27 Jul 2023   23  
28 Jul 2023   10  
29 Jul 2023   13  
30 Jul 2023   10  
31 Jul 2023   16