สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Aug 2023   20  
2 Aug 2023   15  
3 Aug 2023   10  
4 Aug 2023   16  
5 Aug 2023   17  
6 Aug 2023   18  
7 Aug 2023   19  
8 Aug 2023   19  
9 Aug 2023   23  
10 Aug 2023   21  
11 Aug 2023   11  
12 Aug 2023   7  
13 Aug 2023   16  
14 Aug 2023   11  
15 Aug 2023   21  
16 Aug 2023   28  
17 Aug 2023   9  
18 Aug 2023   20  
19 Aug 2023   20  
20 Aug 2023   17  
21 Aug 2023   20  
22 Aug 2023   45  
23 Aug 2023   32  
24 Aug 2023   18  
25 Aug 2023   20  
26 Aug 2023   23  
27 Aug 2023   19  
28 Aug 2023   26  
29 Aug 2023   26  
30 Aug 2023   12  
31 Aug 2023   26