สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jun 2023   16  
2 Jun 2023   51  
3 Jun 2023   39  
4 Jun 2023   35  
5 Jun 2023   35  
6 Jun 2023   17  
7 Jun 2023   26  
8 Jun 2023   45  
9 Jun 2023   15  
10 Jun 2023   31  
11 Jun 2023   15  
12 Jun 2023   21  
13 Jun 2023   20  
14 Jun 2023   27  
15 Jun 2023   78  
16 Jun 2023   120  
17 Jun 2023   19  
18 Jun 2023   39  
19 Jun 2023   25  
20 Jun 2023   43  
21 Jun 2023   31  
22 Jun 2023   16  
23 Jun 2023   32  
24 Jun 2023   34  
25 Jun 2023   27  
26 Jun 2023   37  
27 Jun 2023   49  
28 Jun 2023   19  
29 Jun 2023   21  
30 Jun 2023   19