สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Dec 2023   28  
2 Dec 2023   31  
3 Dec 2023   26  
4 Dec 2023   36  
5 Dec 2023   39  
6 Dec 2023   37  
7 Dec 2023   34  
8 Dec 2023   31  
9 Dec 2023   33  
10 Dec 2023   31  
11 Dec 2023   44  
12 Dec 2023   27  
13 Dec 2023   22  
14 Dec 2023   34  
15 Dec 2023   29  
16 Dec 2023   34  
17 Dec 2023   41  
18 Dec 2023   42  
19 Dec 2023   34  
20 Dec 2023   38  
21 Dec 2023   38  
22 Dec 2023   34  
23 Dec 2023   26  
24 Dec 2023   32  
25 Dec 2023   41  
26 Dec 2023   55  
27 Dec 2023   32  
28 Dec 2023   42  
29 Dec 2023   17  
30 Dec 2023   14  
31 Dec 2023   10