สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 May 2023   0  
2 May 2023   0  
3 May 2023   0  
4 May 2023   0  
5 May 2023   0  
6 May 2023   0  
7 May 2023   0  
8 May 2023   0  
9 May 2023   0  
10 May 2023   0  
11 May 2023   0  
12 May 2023   0  
13 May 2023   0  
14 May 2023   0  
15 May 2023   0  
16 May 2023   0  
17 May 2023   0  
18 May 2023   0  
19 May 2023   47  
20 May 2023   34  
21 May 2023   53  
22 May 2023   48  
23 May 2023   23  
24 May 2023   35  
25 May 2023   35  
26 May 2023   12  
27 May 2023   13  
28 May 2023   21  
29 May 2023   39  
30 May 2023   49  
31 May 2023   29