ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +668 4779 1919

บริษัท เด่น พานทอง จำกัด

บริษัท เด่น พานทอง จำกัด

ผลิต จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ให้เช่าและขายเครื่องจักร คัดสรรเครื่องมือคุณภาพ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

บริษัท เด่น พานทอง จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อย่างมืออาชีพ

โดยวิศวกรเป็นผู้ควบคุมงาน ภาคสนามให้ได้มาตรฐาน มีประสบการณ์เฉพาะทางอย่างมืออาชีพ มุ่งมั่นพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้น

บริษัท เด่น พานทอง จำกัด

พร้อมให้คำปรึกษา

บริการรวดเร็วและตรงต่อเวลาในการทำงาน มีการพัฒนาคุณภาพในทุกส่วนขององค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าให้มากที่สุด

บริษัท เด่น พานทอง จำกัด

จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้น ท่อระบายน้ำ บ่อพัก

บริษัท เด่น พานทอง จำกัด

รับผลิตเสาเข็มเจาะ
เสาเข็มตอก

บริษัท เด่น พานทอง จำกัด

บริการตอกเสาเข็มคอนกรีตรับเจาะนำเข็มตอก เจาะทดสอบดิน

บริษัท เด่น พานทอง จำกัด

บริษัท เด่น พานทอง จำกัด

ดำเนินธุรกิจด้านงานฐานรากมากว่า 30 ปี โดยวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ควบคุมดูแลงานภาคสนาม รับบริการ รับผลิต เสาเข็มเจาะ เสาเข็มตอก จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขาย/ให้เช่า รถเจาะดอกสว่าน และผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางอย่างมืออาชีพ มุ่งมั่นพัฒนางานบริการ งานผลิต ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด มีการพัฒนาคุณภาพในทุกส่วนขององค์กร ผลิตผลงานเด่นๆ ซึ่งได้รับ ความเชื่อถือ จากโครงการชั้นนำมากมาย ตลอดจนผู้รับเหมา เจ้าของบ้าน เจ้าของโรงงาน ที่ให้ความไว้วางใจกับองค์กร

ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมดูแลงาน ภาคสนาม และผู้มีประสบการณ์ เฉพาะทางอย่างมืออาชีพ

งานเสาเข็มเจาะถือเป็นฐานรากที่สำคัญและเป็นความแข็งแรงของการ ปลูกสร้าง สามารถทำงานได้ในพื้นที่แคบ สามารถลดแรงสั่นสะเทือน การทรุดตัว การแตกร้าว ต่อบริเวณ ข้างเคียง ทางบริษัทฯ เล็งเห็น ถึงความสำคัญของการรับน้ำหนัก ความสมบูรณ์แข็งแรงของเสาเข็ม และความสำคัญของงานฐานรากที่เชื่อมโยงกับการปลูกสร้าง

  • บริการงานรับเหมาทำฐานราก
  • บริการเจาะเสาเข็ม ชลบุรี
  • รับทำเสาเข็มเจาะ ชลบุรี
  • งานเข็มเจาะ (Bored pile) ระบบสามขา ระบบสว่าน
  • ทำฐานราก ทั้งชนิด เสาเข็มเจาะระบบแห้ง เสาเข็มเจาะระบบเปียก ที่รับน้ำหนักได้สูงมาก
  • รับตอกเสาเข็มคอนกรีต เสาเข็มตอก
  • รับจ้างเจาะนำเข็มตอก เจาะทดสอบดิน เทสดิน
  • จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
  • จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
บริษัท เด่น พานทอง จำกัด

มุ่งเน้นคุณภาพผลงาน

และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง

ㆍได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ ㆍบริการรวดเร็ว ㆍตรงต่อเวลา

บทความ