สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Oct 2023   25  
2 Oct 2023   35  
3 Oct 2023   23  
4 Oct 2023   34  
5 Oct 2023   32  
6 Oct 2023   23  
7 Oct 2023   27  
8 Oct 2023   24  
9 Oct 2023   35  
10 Oct 2023   34  
11 Oct 2023   23  
12 Oct 2023   24  
13 Oct 2023   27  
14 Oct 2023   31  
15 Oct 2023   42  
16 Oct 2023   23  
17 Oct 2023   31  
18 Oct 2023   33  
19 Oct 2023   43  
20 Oct 2023   42  
21 Oct 2023   26  
22 Oct 2023   22  
23 Oct 2023   23  
24 Oct 2023   43  
25 Oct 2023   36  
26 Oct 2023   34  
27 Oct 2023   31  
28 Oct 2023   33  
29 Oct 2023   24  
30 Oct 2023   27  
31 Oct 2023   52