Call us
Free Support : +668 4779 1919

บริษัท เด่น พานทอง จำกัด

บริษัท เด่น พานทอง จำกัด

บริษัท เด่น พานทอง จำกัด รับบริการ รับผลิต เสาเข็มเจาะ เสาเข็มตอก จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขาย/ให้เช่า รถเจาะดอกสว่าน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านงานฐานรากมากว่า 30 ปี โดยวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ควบคุมดูแลงานภาคสนาม และผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางอย่างมืออาชีพ มุ่งมั่นพัฒนางานบริการงานผลิตให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด มีการพัฒนาคุณภาพในทุกส่วนขององค์กร ผลิตผลงานเด่นๆ ซึ่งได้รับความเชื่อถือ จากโครงการชั้นนำมากมาย ตลอดจนผู้รับเหมา เจ้าของบ้าน เจ้าของโรงงาน ที่ให้ความไว้วางใจกับองค์กร

DEN PHANTHONG CO., LTD.
DEN PHANTHONG CO., LTD.

บริษัทฯ มุ่งเน้นงานคุณภาพและการให้บริการ ที่ดีที่สุด อาทิ

 • • ความสุจริตซื่อตรงในหน้าที่และการทำงาน
 • • มุ่งเน้นคุณภาพของผลงานและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง
 • • บริการที่รวดเร็ว และตรงต่อเวลาในการทำงาน
 • • พนักงานทุกคนในองค์กร ได้รับการอบรม ฝึกฝน จนมีความชำนาญ เฉพาะ ทางในด้านงานผลิต งานบริการ
 • • ทีมงานเจาะในองค์กร รวมถึงทีมงานภาคสนาม เป็นคนไทยทั้งสิ้น
 • • ผู้บังคับรถเจาะ ในองค์กร ทุกคนผ่านการฝึกอบรม ปฏิบัติ ฝึกฝนจนมี ความชำนาญ จึงจะสามารถออกงานภาคสนามจริง ซึ่งจะต้องผ่าน ชั่วโมงการทำงานมาไม่น้อยกว่า 3,000 ชั่วโมง
 • • ในส่วนภาคสนาม มีวิศวกร ผู้ควบคุมดูแลงาน

งานเสาเข็มเจาะถือเป็นฐานรากที่สำคัญและเป็นความแข็งแรงของการปลูกสร้าง สามารถทำงานได้ในพื้นที่แคบ สามารถลดแรงสั่นสะเทือน การทรุดตัว การแตกร้าว ต่อบริเวณ ข้างเคียง ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรับน้ำหนัก ความสมบูรณ์แข็งแรงของเสาเข็ม และความสำคัญของงานฐานรากที่เชื่อมโยงกับการปลูกสร้าง จึงเน้นคุณภาพงานเสาเข็มเจาะที่ เรียบร้อยสมบูรณ์ที่สุดในทุกๆชิ้นงาน พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรให้ดีที่สุด และขอขอบพระคุณลูกค้าที่มอบความไว้วางให้ทางบริษัทฯ ดูแลทุกท่านในส่วนงานฐานรากซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการปลูกสร้าง

DEN PHANTHONG CO., LTD.
DEN PHANTHONG CO., LTD.

สินค้าและบริการ

 • • บริการงานรับเหมาทำฐานราก
 • • บริการเจาะเสาเข็ม ชลบุรี
 • • รับทำเสาเข็มเจาะ ชลบุรี
 • • งานเข็มเจาะ (Bored pile) ระบบสามขา ระบบสว่าน
 • • ทำฐานราก ทั้งชนิด เสาเข็มเจาะระบบแห้ง เสาเข็มเจาะระบบเปียก ที่รับน้ำหนักได้สูงมาก
 • • รับตอกเสาเข็มคอนกรีต เสาเข็มตอก
 • • รับจ้างเจาะนำเข็มตอก เจาะทดสอบดิน เทสดิน
 • • จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
 • • จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง