สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Nov 2023   46  
2 Nov 2023   47  
3 Nov 2023   46  
4 Nov 2023   37  
5 Nov 2023   49  
6 Nov 2023   39  
7 Nov 2023   51  
8 Nov 2023   48  
9 Nov 2023   29  
10 Nov 2023   41  
11 Nov 2023   27  
12 Nov 2023   37  
13 Nov 2023   91  
14 Nov 2023   29  
15 Nov 2023   40  
16 Nov 2023   46  
17 Nov 2023   33  
18 Nov 2023   39  
19 Nov 2023   36  
20 Nov 2023   47  
21 Nov 2023   85  
22 Nov 2023   38  
23 Nov 2023   29  
24 Nov 2023   29  
25 Nov 2023   34  
26 Nov 2023   29  
27 Nov 2023   34  
28 Nov 2023   32  
29 Nov 2023   31  
30 Nov 2023   22