สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Sep 2023   56  
2 Sep 2023   18  
3 Sep 2023   19  
4 Sep 2023   27  
5 Sep 2023   28  
6 Sep 2023   19  
7 Sep 2023   12  
8 Sep 2023   24  
9 Sep 2023   19  
10 Sep 2023   36  
11 Sep 2023   24  
12 Sep 2023   32  
13 Sep 2023   31  
14 Sep 2023   32  
15 Sep 2023   24  
16 Sep 2023   16  
17 Sep 2023   27  
18 Sep 2023   37  
19 Sep 2023   33  
20 Sep 2023   36  
21 Sep 2023   26  
22 Sep 2023   22  
23 Sep 2023   48  
24 Sep 2023   27  
25 Sep 2023   34  
26 Sep 2023   32  
27 Sep 2023   19  
28 Sep 2023   21  
29 Sep 2023   17  
30 Sep 2023   22