ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +668 4779 1919

การทดสอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานเสาเข็มงานฐานราก มีวิธีการอย่างไร

การเจาะสำรวจชั้นดิน คืออะไร

       การเจาะสำรวจชั้นดิน คือ การเจาะหรือขุดดินเพียงเล็กน้อย เพื่อที่จะหาชนิดของดิน การเรียงตัวของชั้นดิน ระดับน้ำใต้ดินและอื่นๆ ซึ่งถือกระบวนการที่มีประโยชน์ในการเตรียมเครื่องมือและวางแผนงานได้ดี ส่วนการเจาะดินโดยละเอียดนั้น เป็นการวางแผนเจาะดินอย่างละเอียดเกี่ยวกับการเจาะสำรวจชั้นดิน โดยทั่วไปจะระบุ ตำแหน่งเจาะดิน จำนวนหลุมเจาะดิน ความลึกของหลุมเจาะสำรวจชั้นดินมีการทดสอบด้านใดบ้าง โดยปกติแล้วจะต้องการข้อมูลสำหรับทำข้อมูลความแข็งแรงของดินและข้อมูลเพื่อใช้คำนวณหาการทรุดตัวของสิ่งก่อสร้าง

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเจาะสำรวจชั้นดิน ได้แก่

       • เครื่องมือเจาะดิน
       • เครื่องมือเก็บตัวอย่างดิน 
       • เครื่องมือทดสอบดินในสนาม
       • เครื่องมือทดสอบดินในห้องปฏิบัติการ 

เจาะทดสอบชั้นดิน

ขั้นตอนการเจาะสำรวจชั้นดิน ได้แก่

       1.การเจาะสำรวจชั้นดิน (Soil Boring Test) คือ การเจาะหลุมลงไปในดินเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของชั้นดินและเก็บตัวอย่างดินมาทำการทดสอบคุณสมบัติในห้องปฏิบัติการ
       2.การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic Test) คือ การตรวจสอบความสมบูรณ์ของตัวเสาเข็ม โดยส่งคลื่นความสั่นสะเทือนจากเครื่องกำเนิดความถี่ Vibration Machine ลงไปในเนื้อคอนกรีตของตัวเสาเข็ม โดยคลื่นความถี่จะเกิดการสะท้อนกลับขึ้นมาที่ผิวคอนกรีต ทำให้สามารถตรวจสอบสภาพความต่อเนื่องหรือความบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเสาเข็มได้
       3.การทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ (Dynamic Load Test) คือ การทดสอบโดยใช้ตุ้มน้ำหนักปล่อยกระแทกที่หัวเสาเข็มจนเกิดคลื่นความเค้นอัดเคลื่อนที่ลงในเสาเข็ม โดยคลื่นความเค้นดังกล่าวจะสะท้อนกลับเมื่อแรงต้านทานจากแรงเสียดทาน, แรงต้านที่ปลายเข็ม, คุณสมบัติของเสาเข็มและพื้นที่หน้าตัดเกิดการเปลี่ยนแปลง จากนั้นสัญญาณจากการทดสอบจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปของแรงและความเร็ว เเล้วนำไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม CAPWAP เพื่อหากำลังรับน้ำหนักทางสถิตศาสตร์ โดยวิธีนี้เป็นที่ยอมรับทั่วไปและมีมาตรฐานรองรับ คือ ASTM D4945-96

ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม

       บริษัท เด่น พานทอง จำกัด ดำเนินธุรกิจต้นให้บริการเกี่ยวกับงานฐานราก บริการงานเสาเข็มเจาะ(Bored Pile) ในรูปแบบรถเจาะด้วยตอกสว่านและรูปแบบสามขา ซึ่งเป็นระบบเสาเข็มเจาะแห้ง (Dry Process) อีกทั้งผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และให้บริการปั่นจั่นตอกเสาเข็ม ซึ่งทางบริษัทฯ มุ่งเน้นคุณภาพของผลงาน ความพึงพอใจของลูกค้า การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ชื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ในการทำงาน ปัจจุบัน ทางบริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือจากโครงการชั้นนำต่างๆมากมาย งานประมูลของทางราชการ โรงงานอุตสาหกรรมในเครือ AEC ตลอดจนเจ้าของโครงการรัฐบาลและเอกชน ผู้รับเหมาก่อสร้าง และองค์กรต่างๆ

------------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
• สาระน่ารู้เกี่ยวกับรูปเเบบของ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
• เสาเข็ม หัวใจสำคัญและรากฐานของงานก่อสร้าง