ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +668 4779 1919

เสาเข็ม หัวใจสำคัญและรากฐานของงานก่อสร้าง

เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน         

       งานรากฐาน เป็นปัจจัยหลักหรือหัวใจสำคัญของงานก่อสร้างที่เชื่อมโยงกับความแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้าง มีขั้นตอนและกระบวนการที่ได้มาตรฐาน โดยแต่ละขั้นตอนมีวิศวกรเป็นผู้ควบคุมงานให้ได้มาตรฐานวิศวกรรม ดังนี้

       ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้งเครื่องจักร วัดระดับศูนย์กลางของตำแหน่งเสาเข็ม
       ขั้นตอนที่ 2 ทำการเจาะเสาเข็มตามระดับความลึกที่ต้องการ
       ขั้นตอนที่ 3 สวมอุปกรณ์ปลอกเหล็กชั่วคราว เพื่อป้องกันการพังของผนังรูเจาะในชั้นดินอ่อนและป้องกันน้ำใต้ดินไม่ให้ไหลซึมเข้าไปในรูเจาะ
       ขั้นตอนที่ 4 ตรวจวัดความลึก ตรวจสอบก้นหลุมก่อนใส่เหล็กเสริม
       ขั้นตอนที่ 5 ใส่เหล็กเสริม เหล็กข้ออ้อย มอก.20-2559 SD-40 และเหล็กเส้นกลม มอก.24-2559 SR-24
       ขั้นตอนที่ 6 เทคอนกรีตผสมเสร็จ (READY MIX) มีกำลังอัดประลัยที่ 28 วัน เป็นซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 และใช้ความยุบของคอนกรีตประมาณ 8-12 ซม.
       ขั้นตอนที่ 7 ถอดปลอกเหล็กชั่วคราว

เสาเข็มเจาะรั้ว

       บริษัท เด่นพานทอง จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านงานฐานรากมากว่า 20 ปี เรามุ่งมั่นพัฒนางานบริการรับเหมาทำฐานราก บริการเจาะเสาเข็ม ตอกเสาเข็ม รับเจาะนำเข็มตอก เจาะทดสอบดิน โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ผู้ควบคุมดูแลงานภาคสนาม และผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางอย่างมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

------------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
 เสาเข็ม หัวใจสำคัญและรากฐานของงานก่อสร้าง
• การทดสอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานเสาเข็มงานฐานราก มีวิธีการอย่างไร