ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +668 4779 1919

การเจาะนำเสาเข็มตอก (Pre Bore) สำคัญอย่างไร

        การเจาะนำเสาเข็มตอก (Pre Bore) เป็นการขุดหรือเจาะหลุมเพื่อนำดินออกไปก่อนที่จะทำการตอกเสาเข็ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม ซึ่งวิธีเจาะนำเข็มตอก (Pre Bored) ถูกใช้ในกรณีที่สภาพดินมีลักษณะแข็งถึงแข็งมาก และบริเวณรอบๆ มีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเดิมอยู่ เป็นการช่วยลดความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างข้างเคียง 

เจาะนำเสาเข็มตอก

      ซึ่งการเจาะเสาเข็มที่ดี จะต้องตรวจสอบการเคลื่อนพังของดินในขั้นที่ไม่มีปลอกเหล็กชั่วคราว ในระหว่างการเจาะเอาดินขึ้น วิศวกรต้องหมั่นตรวจสอบว่าผนังดินพังหรือยุบเข้าหรือไม่ อย่างไร โดยสามารถดูจากชนิดของดินที่เก็บขึ้นมา ควรจะต้องสอดคล้องกับความลึกและคล้ายคลึงกับเข็มตันแรก ๆ แต่ถ้าเราตรวจสอบพบว่าดินเกิดเคลื่อนพัง เราจะต้องรีบแก้ไขในทันที โดยตอกปลอกเหล็กชั่วคราวให้ลึกลงเข้าไปอีก

      ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงทำให้การเจาะนำเสาเข็มตอก (Pre Bore) นั้นเกิดขึ้นสำหรับกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องทำการตอกเสาเข็มในบริเวณที่มีความใกล้กันกับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเดิม เพื่อลดแรงดันทางด้านของดินและแรงสั่นสะเทือนที่อาจเกิดจากการตอกเสาเข็ม ที่อาจจะไปทำความเสียหายและเดือดร้อนให้แก่โครงสร้างของอาคารข้างเคียง

      บริษัท เด่นพานทอง จำกัด บริการงานรับเหมาทำฐานราก เจาะนำเสาเข็มตอก นำเจาะ Pre Bore บริการเจาะเสาเข็ม ชลบุรี รับทำเสาเข็มเจาะ ชลบุรี งานเข็มเจาะ (Bored Pile) ระบบสามขา ระบบสว่าน ทำฐานราก ทั้งชนิด เสาเข็มเจาะระบบแห้ง เสาเข็มเจาะระบบเปียกที่รับน้ำหนักได้สูงมาก รับตอกเสาเข็มคอนกรีต เสาเข็มตอก รับจ้างเจาะนำเข็มตอก เจาะทดสอบดิน เทสดิน จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 

------------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
• การทดสอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานเสาเข็มงานฐานราก มีวิธีการอย่างไร
• สาระน่ารู้เกี่ยวกับรูปเเบบของ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง