ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +668 4779 1919

บทความ

เสาเข็ม หัวใจสำคัญและรากฐานของงานก่อสร้าง

เสาเข็ม ใช้เป็นรากฐานของงานก่อสร้าง ที่เชื่อมโยงกับความแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้างอาคาร เจ้าของบ้านหรือผู้จัดการโครงการที่ไม่มีความรู้ สามารถศึกษาข้อมูลให้รู้ทันเทคโนโลยีในการดำเนินการก่อสร้างหรือผลิตเสาเข็มเจาะหน้างานก่อสร้าง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับรูปเเบบของ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เป็นส่วนประกอบหลักสำคัญในงานก่อสร้างอาคารพานิชย์และบ้านพักอาศัยทั่วไป โดยมีวิศวกรเป็นผู้ควบคุมดูแลก่อนการตอกเสาเข็มลงดิน

การทดสอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานเสาเข็มงานฐานราก มีวิธีการอย่างไร

การเจาะสำรวจชั้นดิน คือ การเจาะหรือขุดดินเพียงเล็กน้อย เพื่อที่จะหาชนิดของดิน การเรียงตัวของชั้นดิน ระดับน้ำใต้ดินและอื่นๆ ซึ่งถือกระบวนการที่มีประโยชน์ในการเตรียมเครื่องมือและวางแผนงานได้ดี

การเจาะนำเสาเข็มตอก (Pre Bore) สำคัญอย่างไร

การเจาะนำเสาเข็มตอก (Pre Bore) คือ การขุดหรือเจาะหลุมเพื่อนำดินออกไปก่อนที่จะทำการตอกเสาเข็ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม